Veiledning og Coaching for Artister

14-01-2010

Vi er din støttespiller for å takle en utfordrende hverdag !

Det vil her bli laget en side spesielt for artister som trenger støtte og coaching for å mestre en utfordrende hverdag. Dette kan gjelde både press fra medier og ulike utfordringer du kan komme opp i som en profilert person.