Om oss

Kognitiv Forum Norge
v/ Runar Bergstrøm
Hvitstenvn. 4
3080 Holmestrand


Tlf: 908 69 160
Mail:
 
ru-ber@online.no

Litt om meg selv:
Utdannet Sosionom,
Kognitiv terapi,
LØFT,
Sertifisert gruppetaraput,
Sertifisert tankefelt terapeut, 
37 års ledererfaring innenfor privat og offentlig sektor.
Lang erfaring innenfor individ og gruppeterapi, veiledning og kursing.
Poliklinisk behandlingserfaring.
Mange års erfaring fra ledelse i barnevernsfaglig arbeid.
Har utviklet kurser og behandlingsmetoder blant annet innenfor:
KLØFT Kognitiv sningsFokusert Tilnærming og
Vikarer i barnevern.


http://no.linkedin.com/pub/runar-bergstrom/12/19/20a