Utmattet/Utbrendt (Burn.out)

Utmattelsessyndrom  / Burn - out

 Behandlingsmodellen tilbys gjennom Kognitiv Forum Norge. Utmattelsessyndromet koster norske bedrifter og stat titals millioner i året, sykefraværet er prosentvis overrepresentert av mennesker med utmattelsessyndrom og blir sett på som en folkesykdom på lik linje med blant annet hjerte- kar sykdommer.Endelig er et forskningsgrunnlag for behandling kommet til Norge, de første klare indikasjoner på hvordan utmattelsessyndrom skal avgrenses og behandles.Psykiater og forsker Jørgen Herlofson ved Karolinske sykehuset i Stockholm har i et forskningsteam over 5 år forsket på utmattelsessyndromet.  Norge vil gjennom denne forskning kunne tilby et etterlengtet forskningsbasert behandlingstilbud rundt utmattelsessyndrom i Norge.  Forskningen inneholder også bland annet forslag till diagnostiske kriterier for tilstanden.Begrunnelsen for forskningen er den drastiske økningen av sykemeldinger knyttet stressrelaterte sykdommer gjennom de siste årene. Jørgen Herlofson fremholder blant annet at ved utbrenthet er de kognitive bristene meget fremtredende. Man mister konsentrasjonen, blir lett irritert og kan i visse fall få minneforstyrrelser.Samtidig kommer nå de første resultatene med sammenligning mellom kognitiv og psykodynamisk terapi vid utmattelsessyndrom. Utmattelsessyndrom, også benevnt som utbrenthet, har vært ett av de siste årenes mest omstridte begrep og har blitt sett i sammenheng med de økende langtidssykemeldinger som har funnet sted ikke bare i Sverige og Norge, men i nesten hele Europa. Utmattelsesdepresjon er det medisinske korrelatet till begrepet utbrenthet (burnout) som ble introdusert av den amerikanske psykologen Christina Maslasch på 1970-talet.
I Sverige anslår man at ca. 25-30 prosent av all sykemeldinger er relatert til stress/utmattelses syndrom. Omsorgsyrkene viser seg å være en god bidragsyter til denne statistikkenSosialstyrelsen i Sverige satt i sammen en arbeidsgruppe under ledelse av professor Marie Åsberg, Karolinska sykhuset. Gruppen har gjort en kunnskapsinventering som har resultert i en forskningsrapport, som ble publisert av Sosialstyrelsen i Sverige i 2004.Ett annet prosjekt i den svenske satsningen omkring utmattelsessyndrom er en sammenlignbar studie der man sammenligner ulike terapiformer. Detta er den første systematiske studien i verden der man har sammenligner ulike former av psykoterapi ved utmattelsessyndrom.Forsøkspersonene er mellom 20 og 60 år og er diagnostisert av lege.
De har vært sykmeldte i minst 90 dager under psykiatrisk diagnose. Oftest depresjon men det kan også ha vært eksempelvis angstdiagnose.
Forskningen har resultert i en klinisk kognitiv gruppe- behandlingsmetode for å møte problemet rundt utmattelsessyndromet. Ta kontakt i dag !