Coaching

 Coaching er i første rekke et dynamisk samspill mellom coach og en person i utvikling. I denne situasjonen er det denne personens verdier, mål og interesser som står i fokus. Coachens oppgave er å være en katalysator – en som kan fremskynde prosessen i vedkommendes vekst og utvikling. En coach er derfor ikke en vanlig mentor eller rådgiver.

Utgangspunktet til coachen er at alle svar og ressurser ligger hos mottakeren selv. Adgangen til disse ressursene kan ha blitt blokkert eller gjort vanskelig tilgjengelig av ulike årsaker. Coachens oppgave blir derfor gjennom kraftfulle KLØFT spørsmål og teknikker å lede vedkommende i riktig retning mot målet. På denne måten vil han eller hun selv finne frem til egne svar og ressurser som kreves for å utvikle seg på mange av livets viktige områder.

Resultatet av samspillet mellom coach og personen i utvikling blir en kombinasjon av handling og læring. Formålet er å skape positiv forandring og vekst. Coaching retter seg mot personens:

1. Tilfredshet -
det vil si oppnåelse av egne mål og visjoner.

2. Balanse -
på de fleste av livets områder. Fra økonomi til det sosiale. Uten et liv i balanse vil undertrykte områder snart virke inn på andre områder i livet. Coaching retter seg derfor til alle viktige områder i kundens liv.

3. Prosess - coaching blir som oftest meget resultatorientert, siden metodene som benyttes har som mål å ha synlige og målbare resultater. Coaching innebærer også en arena der personen i utvikling kan møte utfordringene og seierene i total trygghet med sin coach. De er sammen på en arena hvor vedkommende lærer seg til å tøye egne grenser og lære av sine feil. Prosessen blir derfor en del av målet og vedkommende utvikler ny innsikt, krefter og klarhet i eget liv.

Det er opp til personen selv hvor mange ganger og hvor ofte han eller hun skal møte sin coach. Som oftest møtes man til en førstegangskonsultasjon for å se om kjemien stemmer slik at dette kan danne et godt grunnlag for samarbeide i den videre prosessen. Deretter møtes de med jevne mellomrom. Gjerne en gang i uken, personlig eller via telefon. Varigheten av coachingen strekker ofte over 3 – 6 mnd.

 

CoachTeam understreker viktigheten av at hver enkelt blir konfidensielt, personlig og profesjonelt behandlet.